DEN HAAG - De regering moet zorgen dat op regionaal niveau afspraken gemaakt worden tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om te komen tot voldoende stageplekken in het MBO.

Daarvoor pleit PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing. Ze zal haar voorstel woensdag indienen tijdens de behandelingen van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

"Ik krijg veel mails van scholieren die moeten stoppen met hun studie omdat ze geen stage kunnen vinden", aldus Jadnanansing. "Er wordt al tijden geroepen dat dit een probleem is, maar er moet nu ook echt iets aan gebeuren."

Volgens haar zijn er in Eindhoven al voorbeelden waar deze aanpak werkt.

Dinsdag kondigde minister Bussemaker (Onderwijs) al aan dat het Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om de tafel wil om harde afspraken te maken over stageplekken.

Jadnanansing wil echter dat de minister de regie neemt om te komen tot regionale afspraken, omdat elke regio weer eigen arbeidsmarktbehoeften heeft. Ook wil ze dat er in maart al een pakket van stageplaatsen beschikbaar is dat groot genoeg is om in het komende studiejaar te kunnen voorzien.

Verantwoordelijkheid

Het bedrijfsleven moet met de afspraken laten zien hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, vindt de PvdA'er. "Daarnaast zorgt het voor goodwill en krijgen ze er goeie werknemers voor terug."

De SBB becijferde dat in 2012 het aantal stageplaatsen en leerbanen in het MBO met 27.000 daalde.