DEN HAAG - Premier Mark Rutte wil af van het idee dat oudere werknemers alleen als probleemgeval moeten worden gezien, voor wie geen ruimte meer is op de arbeidsmarkt. 

Het kabinet wil in overleg met vakbonden en werkgevers zorgen voor een ''positieve impuls'' voor deze groep.

Als ze werkloos worden, moeten ze hulp krijgen bij het zoeken van een nieuwe baan en het moet voor bedrijven aantrekkelijker worden hen in dienst te nemen, zei hij dinsdag tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer.

Rutte erkende dat ouderen moeilijk aan de slag komen. Anderzijds komen er jaarlijks 800.000 banen vrij, die voor een deel ook door 50-plussers worden ingevuld, zei hij.

Nivelleringsbeleid

Rutte verdedigde het nivelleringsbeleid, waarop in de Senaat veel kritiek is. Volgens de premier is het ''niet onredelijk'' dat de lagere inkomens worden ontzien bij de bezuiniging van in totaal 45 miljard die het kabinet wil doorvoeren. Zij maken immers het meeste gebruik van overheidsvoorzieningen.

Volgens Rutte worden de laagste inkomens met de kabinetsmaatregelen ontzien en gaan de groepen met twee- en driemaal modaal er iets op achteruit. Pas iemand die meer dan een ton verdient, moet wat meer inleveren.

De premier erkende wel dat een stapeling van inkomensmaatregelen mogelijk is, waardoor sommige huishoudens er meer op achteruit gaan. Ook gaf hij toe dat het Centraal Planbureau niet alle koopkrachteffecten kan uitrekenen.