DEN HAAG - D66 wil dat middelbare scholen niet langer verplicht zijn om 1040 uur onderwijs te houden. 

Dat gaat ten koste van het maatwerk dat scholen aan leerlingen moeten kunnen bieden, stelt Kamerlid Paul van Meenen dinsdag, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling onderwijs woensdag.

De urennorm werd enkele maanden geleden aangenomen in de Eerste Kamer, maar volgens Van Meenen is er in het onderwijs geen enkel draagvlak voor de regeling.

''Nu in het regeerakkoord staat dat de onderwijstijden gemoderniseerd moeten worden, is het tijd om vaart te maken'', aldus de D66'er. Hij hoopt volgend schooljaar nog van de norm af te kunnen zijn.

Zwakke leerlingen

Zelf denkt hij aan een verplichting voor scholen van ongeveer 800 uur. Dan hebben scholen voldoende tijd om zwakke leerlingen vooruit te helpen, of juist om zeer slimme leerlingen te helpen excelleren. ''Dit gaat echt over hoe scholen onderwijs geven. Dat moeten de scholen zelf regelen, niet Den Haag'', vindt Van Meenen. Wel moeten scholen dan verantwoording afleggen aan leerlingen en hun ouders.

De wet Onderwijstijd werd opgesteld nadat het ministerie werd overspoeld met klachten van leerlingen en ouders die minder les kregen dan de wet voorschreef. Ook verzetten veel scholieren zich tegen zogenoemde ophokuren: uren die wel meetellen, maar waarin geen les wordt gegeven.

De bedoeling van het ministerie was om de norm op 1000 uur te stellen, maar om in de Tweede Kamer een meerderheid te krijgen werd tegemoet gekomen aan de eis van de PVV om de norm op 1040 te stellen. Daarop gingen leraren massaal te straat op. Overigens is een deel van de 1040 uren volgens de huidige regels al te besteden aan maatwerk, zoals bijles.