DEN HAAG - De PVV vindt het maar niets dat toetseninstituut Cito ook een makkelijke versie van de eindtoets voor de basisschool aanbiedt aan kinderen die waarschijnlijk naar het vmbo gaan.  

''Die toets wordt in de volksmond al de allochtonentoets genoemd'', mopperde Kamerlid Harm Beertema dinsdag, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling onderwijs woensdag.

Beertema vindt dat Cito toegeeft aan ''een soort zieligheid''.

''Dat moet je niet willen. Daag die leerlingen uit om het beter te doen.'' Hij vindt de makkelijkere test stigmatiserend. Daarnaast verbloemt het volgens de PVV'er de problemen van een kind en worden die doorgeschoven naar de middelbare school.

''Als een kind aan het einde van de basisschool een taalachterstand van 3 jaar heeft, kun je beter vaststellen dat er een probleem is en daar iets aan doen. Het probleem verplaatsen naar de volgende school, is geen oplossing'', aldus Beertema.

Twee versies

Cito liet eind november weten de toets in twee versies te gaan aanbieden. Volgens het instituut geeft een toets die goed aansluit bij de vaardigheden van leerlingen, de meeste kans op een betrouwbare uitslag. Een té moeilijke toets zou daarbij zorgen voor een knauw in het zelfvertrouwen van een leerling.

De Cito-toets wordt in de laatste klas van het basisonderwijs afgenomen en is bepalend voor het type onderwijs dat de leerling in de jaren erna gaat volgen. Afgelopen jaar deden 162.000 leerlingen op circa 6200 scholen mee aan de toets.