DEN HAAG - CDA en D66 willen dat minister Schippers van Volksgezondheid zich gaat inzetten voor een breed gedragen plan dat ervoor moet zorgen dat mensen gezonder gaan leven.

Daarvoor zouden niet alleen met verzekeraars, maar ook met onder meer gemeenten, bedrijven, scholen, huisartsen en sportclubs afspraken moeten worden gemaakt, die in een convenant worden vastgelegd.

Dat stellen CDA en D66 tegenover NU.nl, in de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Volksgezondheid deze week.

Versnipperd

De partijen vinden het huidige beleid om bijvoorbeeld vet eten en roken te ontmoedigen te "versnipperd", omdat er weinig samenwerking zou plaatsvinden tussen de verschillende sectoren.

Eén gezamenlijk afgesproken 'nationaal preventieplan' zou effectiever zijn, menen zij. "Preventie is de ultieme gezondheidszorg. Nog te vaak stranden initiatieven op dit gebied in goede bedoelingen. Het is tijd dat mensen krachten bundelen", aldus Hanke Bruins Slot van het CDA.

"Nu denkt men nog te vaak in hokjes van ziekte en zorg, in plaats van gezondheid en gedrag. Iedereen is gebaat bij een gezondere samenleving."

Kosten

Pia Dijkstra van D66 denk dat preventie op termijn ook de stijgende zorgkosten kan drukken: "Voorkomen is beter dan genezen. Investeren in preventie levert uiteindelijk meer geld op, omdat mensen langer gezond blijven en mee blijven doen in de maatschappij."

De twee partijen zullen hun oproep deze week ondersteunen met een motie, tijdens het debat over de begroting van Volksgezondheid.