DEN HAAG - Het kabinet mag zich in de Eerste Kamer niet te vroeg rijk rekenen. ''Werken in deze Kamer is meer dan tekenen bij het kruisje.''

CDA-fractieleider Elco Brinkman zei dat dinsdag bij de Algemene beschouwingen in de Senaat, het jaarlijkse debat over de kabinetsplannen voor komend jaar. Het kabinet-Rutte II heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en is dus afhankelijk van de steun van oppositiepartijen.

Brinkman, voorzitter van de grootste oppositiefractie, waarschuwde het kabinet vooral geen ''alles-of-niets-voorstellen'' in te dienen. ''Liever een op tijd gewijzigd dan een verworpen voorstel'', zei hij.

De CDA-senator liet blijken grote moeite te hebben met de inkomensnivellering die in het regeerakkoord is afgesproken.

Symbolisch

''Onze fractie zou liever zien dat er meer werk komt dan dat inkomens symbolisch worden herverdeeld.'' Brinkman citeerde zijn PvdA-collega Marleen Barth, die vorig jaar (toen haar partij nog in de oppositie zat) het kabinet opriep ''niet de inkomenspositie van de middenklasse onnodig aan te tasten met ontslagen en koopkrachtverlies door enorme bezuinigingen''.

Ook op andere punten heeft Brinkman scherpe kritiek. Hij haalde uit naar het plan de pensioenopbouw geleidelijk te beperken, waardoor jongeren minder vooruitzichten hebben op een goed pensioen.

Pensioenfonds

Hij betwijfelde of zij hierdoor nog wel bereid blijven deel te nemen aan een collectief pensioenfonds. De kabinetsvoornemens voor woningmarkt en bouw zinnen de CDA'er evenmin.

''Gaat het kabinet nog voor de kerst sectoren in nood de helpende hand toesteken of laat het de binnenlands economie zo langzamerhand maar in de vrieskou staan?'' wilde hij weten.

Kritiek had Brinkman ook op de geplande samenvoeging van provincies en op het buitenspel zetten van de koningin bij de kabinetsformatie. Hij wilde meer weten over de staatkundige procedure die daarbij gevolgd is en wees er dreigend op dat het kabinet in de Eerste Kamer ''voor voldoende steun de deur plat zal moeten lopen''.