DEN HAAG - Er komt toch geen eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). PvdA en VVD komen deze week met een motie om de maatregel van tafel te krijgen.

Dat laat PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester weten aan NU.nl.

Met het herfstakkoord tussen VVD en PvdA, het deelakkoord dat na een week formeren werd gesloten over de begroting van 2013, leek de eigen bijdrage in eerste instantie definitief verleden tijd.

Maar toen enkele weken later het regeerakkoord werd gepresenteerd, was daarin toch weer een eigen bijdrage voor 2014 opgenomen, terwijl de partijprogramma's van zowel VVD als van PvdA daarin niet voorzagen.

Alternatief

Om die beslissing recht te zetten, komen beide partijen nu met een alternatief. Bouwmeester: "We hebben besloten om met de zorgaanbieders binnen de begrotingskaders naar een alternatief te gaan zoeken bij de aanbieders en de instellingen zelf. Daar zitten immers ook de kostenoverschrijdingen."

"De maatregel die met het regeerakkoord bedacht was, was in uitvoeringskosten ook zo hoog dat het relatief weinig opleverde. Dat kon slimmer en socialer", aldus Bouwmeester.

Daarmee is de eigen bijdrage voor de hele GGZ geschrapt. Het gaat om 30 miljoen euro voor 2014. Wat betreft 2015 en verder was sowieso al besloten dat met het middenveld een nieuw akkoord zal worden gemaakt.

Volgens Bouwmeester wordt met deze motie voorkomen dat "psychische stoornissen worden gestigmatiseerd". 

Blij

Marjan ter Avest van patiëntenkoepel Landelijk Platform GGZ is blij met de nieuwe ontwikkelingen: "Wij zijn verheugd dat na een jarenlange strijd gevoerd door lobby en door de media op te zoeken, nu eindelijk de gelijke rechten voor de patiënt zijn gewaarborgd."

"Of je nu schizofrenie hebt of kanker, de eigen bijdrage is van tafel, en dat is waar we jarenlang voor gestreden hebben: geen verschil of je lichamelijke of geestelijke klachten hebt, het discriminerende aspect is weg."

De motie zal deze week worden ingediend tijdens de bespreking van de begroting van Volksgezondheid in de Tweede Kamer.