DEN HAAG - Met alle veranderingen in de langdurige zorg die het kabinet van VVD en PvdA wil realiseren, vindt D66 het tijd om te proberen duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden en grenzen zijn van mantelzorgers.

Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66, zou graag zien dat het Sociaal Cultureel Planbureau deze inventarisatie gaat doen.

Ze wil helderheid nu het kabinet veel veranderingen aankondigt in de langdurige zorg. Door deze wijzigingen wordt er meer verwacht van mantelzorgers.

De Kamer praat de komende dagen over de begroting Volksgezondheid. Bergkamp wijst erop dat informele zorg en mantelzorgers een steeds belangrijkere rol gaan spelen en dat de laatste inventarisatie naar informele zorg en mantelzorgers in 2008 was.