DEN HAAG - Onderwijs in seksualiteit moet een duurzaam onderdeel worden van de opleidingen voor mensen die werken in de jeugdzorg.

PvdA en D66 roepen de regering maandag in een debat over de jeugdzorg op om daarvan werk te maken.

Het gaat om de uitvoering van een van de aanbevelingen van de commissie Samson, die het misbruik in de jeugdzorg onderzocht.

De commissie constateerde dat de sector moeite heeft seksuele problematiek te onderkennen, bespreekbaar te maken en wanneer nodig adequaat in te grijpen.

Basisopleiding

PvdA en D66 willen daarom dat in de basisopleidingen en verdere educatie van mensen die in de jeugdzorg werken, doorgaand aandacht wordt besteed aan de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, evenals afwijkende ontwikkelingen en stoornissen, en het bespreekbaar maken en omgaan met seksualiteit.

De partijen hopen dat daarmee het seksuele onderwijs topprioriteit wordt binnen de jeugdzorg.