DEN HAAG - Het kabinet is voornemens om het wettelijk minimumloon te gaan toepassen op mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst, zoals postbezorgers.

Dat is vrijdag besloten in de ministerraad.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) ziet dit als een eerste stap om de positie van flexwerkers te verbeteren.

Momenteel zijn werkgevers al verplicht om het minimumloon te betalen bij een opdrachtovereenkomst, maar kunnen deze regels volgens het ministerie worden omzeild. Dit kan bijvoorbeeld doordat opdrachten door meerdere mensen worden uitgevoerd.

In dat geval is de werkgever niet verplicht om minimumloon te betalen, in het wetsvoorstel van Asscher zal dit wel het geval zijn. Het zou vooral gaan om dagblad- en postbezorgers.

Ook mogen deze werknemers voor een minimumloon voortaan meer dan twee opdrachtgevers hebben en mogen de opdrachten ook korter dan drie maanden duren.

Zelfstandigen

De nieuwe regels zijn niet van toepassing op zelfstandigen (ZZP'ers), omdat zij volgens het ministerie meer ruimte hebben om zelf hun tarieven te bepalen.

Asscher ziet deze maatregel als een startpunt van een brede discussie over de positie van flexwerkers. Hij wil hierover in gesprek met de sociale partners.