DEN HAAG - Het overheidstekort komt in 2017 uit op 1,4 procent. Dat blijkt uit een geactualiseerde doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) die donderdag is verschenen.

In een becijfering van enkele weken terug kwam het tekort aan het eind van de kabinetsperiode nog iets hoger uit, namelijk op 1,6 procent. In 2012 is het overheidstekort nog 3,7 procent.

De staatsschuld ontwikkelt zich volgens de nieuwe CPB-berekening ietsje minder gunstig. De schuld bedraagt in 2017 70,8 procent. In de eerste CPB-notitie was dat 70,6 procent.

De nieuwe cijfers worden door het kabinet gebruikt voor zijn 'startbrief', waarin het zijn plannen nader uitwerkt.