DEN HAAG - De SGP overweegt het mogelijk te maken dat vrouwen op haar kieslijsten kunnen komen. Het regeerambt blijft echter taboe voor vrouwen.

Die verwachting spreekt partijvoorzitter M. van Leeuwen donderdag uit in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Hij heeft het over het wegnemen van de formeel-juridische belemmering voor vrouwen op kieslijsten. Volgens een partijwoordvoerder gaat het om een ''denkrichting'' , maar is er nog geen besluit genomen.

De orthodox-christelijke SGP staat tot dusver op het standpunt dat vrouwen niet actief kunnen zijn in de politiek. Volgens het beginselprogramma komt vrouwen het regeerambt niet toe. Ze kunnen dus niet in de Tweede Kamer gekozen worden en ook geen minister of staatssecretaris worden.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat de SGP vrouwen moet toelaten op de kandidatenlijst. Die uitspraak is bevestigd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De partij bekijkt nu de mogelijkheden om aan deze uitspraak tegemoet te komen, maar handhaaft principieel haar standpunt over vrouwen in de politiek.