DEN HAAG - Studentenhuisvesters komen in acute problemen als er gestopt wordt met het bouwen van studentenkamers.

Door financiële maatregelen uit het regeerakkoord gaat een aantal bouwprojecten niet door, maar dat is funest voor het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting.

Dat meldden de HBO-raad, Kennissteden en universiteitenvereniging VSNU, die minister Stef Blok (Wonen) woensdag in een brief opriepen tot ''directe actie.''

In het actieplan, dat een jaar geleden werd ondertekend door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, spraken huisvesters, hogescholen, universiteiten en steden af om tot 2016 samen 16.000 extra studentenkamers te bouwen.

Veel bouwprojecten zijn kort daarna gestart, maar inmiddels weer stilgelegd. Door de plannen in het regeerakkoord zouden studentenhuisvesters namelijk dubbel belast worden, zo betogen de briefschrijvers.

Hogere lasten

Enerzijds leidt de verhuurdersheffing voor zelfstandige kamers tot hogere lasten, anderzijds worden de inkomsten lager omdat er een maximale huurprijs komt.

De huur mag dan niet meer dan 4,5 procent van de WOZ-waarde van het pand zijn. Met name door die laatste regel zouden huisvesters hun nieuwbouw niet meer kunnen financieren. Een van de grotere woningcorporaties zou zelfs op een faillissement afstevenen.