DEN HAAG - De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de huurmarktplannen herziet, zoals dat eerder gebeurde met de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Dat blijkt woensdagmiddag tijdens het debat in de Tweede Kamer met minister Blok (Wonen).

CDA-Kamerlid Raymond Knops ziet de uitwerking als 'kansloos' en vraagt de coalitiepartijen opnieuw te spreken over de woningmarkt, zoals dat eerder gebeurde over de inkomensafhankelijke zorgpremie. "Dit voorstel is onder grote tijdsdruk en ondoordacht tot stand gekomen."

Ook PVV-Kamerlid Joram van Klaveren wil een herziening van de huurmarktplannen in het regeerakkoord. "De minister stelt dat corporaties in de problemen hun huizen maar moeten verkopen, maar die markt ligt stil. Hoeveel woningen denkt hij er te gaan verkopen?"

Hobby

Volgens Kees Verhoeven (D66) heeft het kabinet naast het nivelleren een nieuwe hobby gevonden: het moeten terugdraaien van slechte plannen. Linda Voortman (GroenLinks) stelt dat het geen vraag meer is of de plannen aangepast worden, maar wanneer.

Barbara Visser (VVD) waarschuwt om te gaan shoppen in onderzoeken en wil de minister de gelegenheid geven helderheid te geven.

"De minister is nog niet eens aan het woord geweest en iedereen heeft zijn oordeel al klaar", aldus Visser.

Verhuurdersheffing

Afgelopen weken kwamen diverse instanties met dramatische cijfers over de invoering van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.

Zo becijferde het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) dat 110 van de 388 woningcorporaties in de financiële problemen komen.

Woensdag kwamen daar cijfers bij van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens hen kan het regeerakkoord forse negatieve gevolgen hebben voor de woningcorporaties.

Analyse

Minister Blok zei tijdens het debat dat het ministerie momenteel samen met het CPB bezig is met een analyse van de diverse rapporten en zegde toe hier voor de begrotingsbehandeling uitsluitsel over te geven.

Hij benadrukte dat de twee miljard die is ingeboekt voor de verhuurdersheffing overeind staat. 

"Ik  ben overtuigd dat het noodzakelijk is voor het gezond maken van Nederland dat we van iedereen een bijdrage vragen, dus ook van woningcorporaties."

Blok zei te verwachten dat de vraag naar koopwoningen door de hogere huurprijzen zullen toenemen.

Rijk

Paulus Jansen (SP) stelde tijdens het debat dat het kabinet zich rijk rekent met de hogere huren die in de toekomst gevraagd kunnen worden. "Je kunt niet de lasten met twee miljard verhogen, dat leidt tot uitval van de vraag."

Minister Blok gaf eerder aan in overleg te gaan met de sector om tot een werkbaar voorstel te komen, maar volgens een groot deel van de Tweede Kamer is die tijd er niet.

Volgens Jansen worden projecten nu al getemporiseerd of afgeblazen zullen tienduizenden bouwvakkers zonder werk komen te zitten. De minister stelde dat het zwaar overdreven is dat er niet nu al niet meer geïnvesteerd wordt.

Drukkend effect

Wel erkende hij dat de maatregelen een drukkend effect hebben op de economie, maar voor de lange termijn wel noodzakelijk zijn. "De komende twee jaar worden zwaar, maar daarna wordt het echt beter."

Blok zei dat de hervorming dusdanig complex is dat hij hem niet met 'stoom en kokend water' wil doorvoeren. Hij zei met de betrokkenen in overleg, waaronder koepelorganisatie Aedes, in gesprekken te willen gaan.

Het is wel de bedoeling dat de heffing moet kunnen worden opgevangen door de extra huurinkomsten. Hij sluit niet uit dat kleinere corporaties samen moeten gaan met sterkere woningcorporaties.

Afstoten

Voortman stelt dat de heffing tot gevolg heeft dat er niet meer woningen bijkomen, maar juist worden afgestoten.

Door de koppeling aan de woz-waarde zouden huren kunnen gaan stijgen, maar de vrees is dat de opbrengsten zullen tegenvallen wegens de teruglopende woz-waarde.

Jacques Monasch (PvdA) benadrukte meermaals dat er goed naar de zorgen in de sector gekeken moet worden. Hij stelt dat de minister uiterlijk in het voorjaar met de uitwerking komt.

Wel noemt hij het uitstel van investeringen door corporaties een gevolg van de hervormingen op de woningmarkt en de onduidelijkheid die dat met zich meebrengt.