DEN HAAG - Problemen die ontstaan door het invoeren van een verhuurdersheffing van twee miljard voor woningcorporaties kunnen worden voorkomen door deze heffing te koppelen aan de opbrengst van huren.

Dat stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Hij wil dit voorstel woensdag inbrengen tijdens een debat met minister Blok (Wonen) in de Tweede Kamer.

De D66'er wil dat Blok de heffing een oplossing zoekt, zodra blijkt dat de kosten van de verhuurdersheffing door de woningcorporaties niet kunnen worden opgevangen door de hogere huurprijs.

Hij denkt daarbij onder andere aan het verlagen van de verhuurdersheffing, een verhoging van de maximale huurprijs of het herinvoeren van een puntensysteem. Bij die laatste optie wordt de waarde van een woning bepaald door diverse criteria.

Heffing

Volgens het kabinet moet de verhuurdersheffing jaarlijks twee miljard euro opleveren. Daarnaast is door VVD en PvdA afgesproken dat de maximale huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde. Verhuurders mogen jaarlijks maximaal 4,5 procent van deze waarde aan huur vragen.

Gemeenten, corporaties en huurders vrezen echter dat de huurinkomsten achter zullen blijven door de teruglopende woningwaarde. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) becijferde dat de maatregelen een desastreus effect hebben op de financiële positie van de corporaties.

Volgens Verhoeven zijn corporaties uit angst al bezig met het opschorten van verbouwings- en nieuwbouwprojecten.

"Dit is slecht voor hurende huishoudens, omdat er de komende jaren juist honderdduizenden woningen extra nodig zijn. Bovendien krijgen bouwbedrijven nu al geen opdrachten meer", aldus Verhoeven.

Brandbrief

De Woonbond waarschuwde maandag dat de door het kabinet aangekondigde verhuurdersheffing er voor zorgt dat huurprijzen zullen stijgen en dat woningcorporaties minder geld in kas hebben voor onderhoud en bouw.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met 32 gemeenten een brandbrief gestuurd aan minister Blok.

Helder

VVD-Kamerlid Barbara Visser stelt dat de financiële kaders vaststaan, maar wil van de minister wel de feiten helder op tafel krijgen. Volgens haar trekt het Centraal Planbureau weer andere conclusies dan het CFV.

"Het is goed eerst de feiten op een rijtje te krijgen, voordat we roepen dat het allemaal anders moet", aldus Visser. "In het regeerakkoord zijn voornemens vastgelegd, die moeten nu binnen de financiële kaders worden uitgewerkt." Volgens haar zal de minister ook de betrokken instanties bij de uitwerking betrekken.

Kamerlid Jacques Monasch (PvdA) laat alleen weten dat een hogere huurprijs door de PvdA onbespreekbaar is. SP-Kamerlid Paulus Jansen zei eerder al te vrezen voor het einde van de sociale woningbouw in Nederland.