DEN HAAG - Klokkenluider Fred Spijkers krijgt geen volledige inzage in zijn personeelsdossier bij Defensie. 

Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. Spijkers was naar de raad gegaan omdat hij alle stukken over zichzelf wilde hebben.

Defensie had hem wel al onderdelen van het dossier gegeven, maar weigerde sommige stukken te laten zien.

Het zou gaan om onder meer concepten en persoonlijke aantekeningen van bestuurders en ambtenaren.Spijkers onthulde in 1984 als bedrijfsmaatschappelijk werker dat de krijgsmacht ondeugdelijke mijnen gebruikte, die leidden tot de dood van een instructeur.

Die onthulling kostte hem zijn baan. Na een jarenlange en moeizame strijd tekenden Spijkers en Defensie in 2002 een overeenkomst. Hij kreeg een schadevergoeding, een koninklijke onderscheiding en een excuusbrief van Defensie.

Europees Hof

De Raad van State vindt dat Spijkers niet aannemelijk heeft gemaakt dat dat er zich nog meer gegevens over hem in het Nationaal Archief bevinden.

Spijker liet weten hoogstwaarschijnlijk naar het Europees hof van Justitie te stappen. Hij moet dat nog overleggen met zijn advocaat.