DEN HAAG - De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in Nederland moet flink omhoog.

Het plan van de Sociaal Economische Raad (SER) voor een nationaal akkoord over duurzame groei kan daarbij helpen, denkt het kabinet.

Minister Henk Kamp (Energie) schrijft woensdag aan de Tweede Kamer dat een akkoord tussen werkgevers, natuurorganisaties, de bouw en energiesector een bijdrage levert aan de overgang naar een duurzamere economie.

De SER gaat volgens Kamp de komende tijd praten over uitgangspunten voor ''een stabiel en ambitieus energiebeleid voor de lange termijn''. Het energieakkoord zou er volgende zomer moeten kunnen zijn.

Het kabinet wil steeds meer duurzame energie opwekken: in 2020 moet 16 procent van de energie duurzaam zijn. Kamp ziet in deze snelle ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie, biomassa en geothermie kansen voor Nederlandse ondernemers.