AMSTERDAM - De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP noemen het onbegrijpelijk dat Nederland een internationaal verdrag over de export van gevaarlijke stoffen nog niet heeft ondertekend.

De vakcentrales roepen de Tweede Kamer middels een brief op de minister te bewegen het ILO-verdrag toch te ratificeren. 

In het verdrag is vastgelegd dat als er zeer gevaarlijke stoffen naar een ander land worden vervoerd, het ene land aan het importerende land bekend moet maken welke gevaren de stoffen met zich meebrengen.

Kosten

Nederland wil het verdrag echter niet ondertekenen omdat dit Nederlandse exporteurs geld gaat kosten en het voor hen een toename aan administratieve lasten betekent.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat het om enkele tientallen euro’s per order gaat. Volgens FNV, CNV en MHP zou de gezondheid van werknemers echter belangrijker moeten zijn dan de kosten voor de exporteurs.

"Het gaat hier om de gezondheid van werknemers in voornamelijk derdewereldlanden die in het geding is. Dan kan en mag het toch niet zo zijn dat de Nederlandse regering dit vanwege ‘een paar tientjes’ niet wil tekenen", zo licht Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV, toe. 

Informatie over de gevaarlijke stoffen wordt wel bekend gemaakt aan de Nederlandse werknemers. Dat Nederland deze informatie niet wil delen wegens alleen economische redenen is voor de drie vakcentrales onaanvaardbaar. 

Riskant

"Als er iets mis gaat met deze stoffen, dan kan niet alleen de veiligheid van werknemers, maar ook die van de omgeving ernstig in gevaar komen. Dit kan en mag een overheid niet riskeren", zo stelt MHP-bestuurder Eddy Haket.

Volgens de vakbonden staat bovendien de reputatie van Nederland in het buitenland op het spel. "In het verleden heeft Nederland een slechte beurt gemaakt met het scheepsvervoer van chemische stoffen naar andere landen", zo verwijzen de bonden naar de situatie rondom het schip Probo Koala dat afval dumpte voor de kust van Ivoorkust. De Probo Koala vervoerde het gif voor de bevrachter Trafigura in Amstelveen.

De bonden noemen de ratificatie van het verdrag 'een kwestie van fatsoen'.