AMSTERDAM - De Eerste en de Tweede Kamer worden niet verkleind. Het kabinet heeft het wetsvoorstel om het aantal zetels in beide Kamers te halveren ingetrokken. 

Ook andere wetsvoorstellen van het vorige kabinet worden ingetrokken, liet premier Mark Rutte (VVD) de Kamer dinsdag weten.

Zo is de verhoging van de griffierechten definitief van de baan, komen er geen minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven en wordt de afdrachtregeling van de SP niet aangepakt. Ook de Veteranenwet, waardoor dertigduizend extra militairen als veteraan worden aangemerkt, wordt ingetrokken.

Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zei vrijdag al dat het kabinet haast wil maken met de bezuinigingsplannen. Alle bezuinigingen die vijftig miljoen euro of meer opleveren moeten al in het eerste jaar worden voorlegd aan de Tweede Kamer.

Om hier capaciteit voor vrij te maken worden andere wetsvoorstellen ingetrokken. Deze voorstellen waren nog niet behandeld door de Tweede Kamer.