DEN HAAG - De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) was als waarnemer bij de verkiezingen van de Tweede Kamer en bij de voorbereidingen daarvan.

De club is te spreken over de gang van zaken, maar ziet nog wel verbeterpunten. Dat blijkt uit het OVSE-rapport dat de Kiesraad kreeg.

De OVSE heeft moeite met de volgens haar beperkte beroepsmogelijkheden in het verkiezingsproces.

Het stemmen bij volmacht vindt de OSVE ook een beetje raar: ze ziet deze manier van stemmen als strijdig met het stemgeheim en ook met het uitgangspunt van 'een man, een stem'. Het nog altijd ontbreken van een wettelijke regeling voor de financiering van politieke partijen, zit de organisatie niet helemaal lekker.