DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu uiterlijk op 1 maart duidelijk heeft wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen op het infrastructuurfonds.

De oppositie stemde dinsdag samen met de PvdA in met een motie hierover.

De oppositie mopperde vorige week tijdens de begrotingsbehandeling al flink, omdat Schultz geen duidelijkheid kon geven. Zij wil eerst met de regio's spreken, voordat ze beslissingen neemt. Wel gaf ze aan beloftes te moeten gaan breken.

Het infrastructuurfonds moet jaarlijks 250 miljoen euro gaan inleveren. Schultz gaat proberen de pijn eerlijk te verdelen over het spoor, de weg en de vaarwegen.

De hele oppositie stemde tegen het voorstel van PvdA en VVD om de minister al het geld uit het infrastructuurfonds tot 2028 te laten vastleggen. Omdat de coalitie een meerderheid heeft, werd de motie wel aangenomen. Schultz had eerder al gezegd blij te zijn met iets meer ruimte binnen het budget, omdat die er door de bezuinigingen vrijwel uit is.

2010

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven herinnerde Schultz nog aan uitspraken uit 2010. De minister zei toen in een debat dat zij gezien zou worden als stoere minister omdat ze veel uit zou voeren, maar dat er geen opvolger meer te vinden zou zijn omdat al het geld vastlag. ''Daarom stemmen wij tegen'', aldus Van Veldhoven.

Vanuit het infrastructuurfonds wordt onder meer geïnvesteerd in openbaar vervoer, wegen, vaarwegen en fietspaden. In het potje zit 6 miljard euro voor 2013. Voor de jaren erna staan gelijksoortige bedragen in de boeken.