AMSTERDAM - Nederland heeft de oproep van het Europees Parlement om een strengere begrotingsdiscipline samen te laten gaan met een inzet op groei en banen in Europa te snel afgedaan als 'overbodig en nutteloos'.

Dit stellen de vakbonden FNV, CNV en MHP in een brief in het bezit van NU.nl aan minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA).

"Doe de suggesties van het Parlement voor groei en werkgelegenheid niet af als nutteloze en overbodige administratieve verplichtingen", aldus de bonden. "Wij vragen u er zorg voor te dragen dat de potentie van groei en banen niet kapot worden bezuinigd."

Strenger

In de Tweede Kamer worden volgende week voorstellen uit Brussel besproken waarbij Europa in staat wordt gesteld al preventief te waken over het begrotingsdiscipline van de lidstaten, het zogeheten 'two-pack'.

De voorstellen sluiten aan bij eerdere regelgeving voor strengere budgettaire regels en toezicht op de nationale begrotingen vanuit Europa.

Landen in de eurozone mogen geen groter begrotingstekort hebben dan 3 procent van hun bruto nationaal product, om op die manier de stabiliteit van de euro te kunnen waarborgen. Een regel die tijdens de schuldencrisis door veel landen werd verbroken, ook door Nederland. Met het two-pack krijgt Brussel meer middelen in handen om ervoor te zorgen dat lidstaten de begrotingsafspraken naleven.

Blind staren

Volgens het Europees Parlement zou Brussel bij het handhaven van de eisen echter ook rekening moeten houden met de werkgelegenheid, sociale bescherming in een land, waarbij een hoog niveau van onderwijs, opleiding en de bescherming van volksgezondheid moet worden gehandhaafd.

Ook de bonden roepen Nederland op niet blind te staren op het begrotingsbeleid. "De voorstellen gaan enkel uit van verdere versterking van het toezicht. De nadruk op het strikte begrotingsdiscipline is te eenzijdig, want de keerzijde van de strikte bezuinigingen is dat economische groei afgeremd wordt."

Storen

Catelene Passchier van de FNV laat in een toelichting weten zich dan ook erg te storen aan de opstelling van Dijsselbloem.  "De PvdA heeft altijd geroepen dat men niet alleen moet bezuinigen, maar ook investeren. Europa gaat over meer dan markt en geld, het gaat ook over werk en sociale rechten."

"Dan kan Dijsselbloem de nuttige aanvullingen van het Europees Parlement niet zo makkelijk naast zich neerleggen", aldus Passchier.

De bonden verwijzen daarbij naar een onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie dat stelt dat het herstel van de euro alleen mogelijk is als er 'rigoureus gekozen wordt voor een strategie van groei en banen'.