DEN HAAG - Het onderzoek naar sterfgevallen in gevangenissen zal worden verbeterd. 

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft dat maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De Inspectie Veiligheid en Justitie gaat in dit soort situaties een coördinerende rol spelen.

De maatregel volgt op een rapport uit april van de Nationale ombudsman waarin werd gesteld dat sterfgevallen in detentie onvolledig en niet onafhankelijk genoeg onderzocht worden. Voortaan moeten alle sterfgevallen in detentie bij de inspectie worden gemeld, aldus Teeven.

Onderzoeksmethode

De kwaliteit en de uniformiteit van het onderzoek worden verbeterd, onder meer door de invoering van één onderzoeksmethode. Ook zullen nabestaanden beter worden geïnformeerd.

Zo krijgen zij toegang tot het interne onderzoek naar het sterfgeval en worden zij er duidelijker op gewezen dat zij altijd om een lijkschouwing kunnen vragen.

Medio volgend jaar wordt de nieuwe werkwijze ingevoerd.

Doden

Het aantal doden in detentie schommelt. In 2011 waren dat er 40 (waarvan 15 zelfmoorden). Dit jaar waren er tot dusver 24 sterfgevallen in gevangenissen, waarvan negen zelfmoorden.

In de penitentiaire inrichting in Vught waren zes sterfgevallen waarvan vier suïcides. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband bestaat tussen de zelfdodingen en de verleende zorg. Dit onderzoek is in het voorjaar klaar.