AMSTERDAM - De Woonbond gaat actievoeren tegen de aangekondigde huurplannen van het tweede kabinet Rutte. Dat heeft de bond maandag aangekondigd.

Er worden onder meer acties op en rond het Binnenhof voorbereid.

"De aangekondigde maatregelen benadelen zowel huurders als verhuurders en helpen de huursector om zeep", stelt directeur Ronald Paping. Behalve acties in Den Haag komen leden van de Woonbond ook lokaal in actie.

Daarnaast is maandag een petitie gelanceerd en is een campagne gestart om huurders en verhuurders te informeren over de plannen.

Verhuurdersheffing

Kern van het regeerakkoord is een verhuurdersheffing die de overheid over vijf jaar zo'n twee miljard euro per jaar moet opleveren. "Deze verkapte huurbelasting komt geheel op het bordje van huurders", aldus Paping.

Volgens hem gaat de maatregel huurders honderden euro's per jaar kosten. "Maar verhuurders houden ook geen geld over voor nieuwbouw, renovatie, energiebesparing of wijkaanpak", stelt hij.

Volgens de Woonbond gaan de huren door de plannen jaarlijks vier tot negen procent omhoog. Paping noemt dat onacceptabel. Hij vreest voor grote armoede. Wanneer de acties plaatsvinden is nog niet duidelijk. De Woonbond vertegenwoordigt ruim zes miljoen huurders.

Consequenties

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de 32 grote steden verzoeken de Tweede Kamer maandag per brief om opheldering aan minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD) te vragen over de financiële consequenties van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.

De aangekondigde heffing per 2014 heeft zowel bij gemeenten als bij de corporaties tot grote ongerustheid geleid.

Effecten

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft de effecten van de verhuurdersheffing doorgerekend en schetst in tegenstelling tot het Centraal Planbureau een uitermate somber beeld. Eerder kwam bureau Ortec tot dezelfde conclusies als het CFV en ook bureau Ecorys heeft een doorrekening gemaakt.

VNG en de steden willen nu weten welke doorrekening correct is en wat de financiële consequenties zijn voor de woningcorporaties. "Eerst moeten de cijfers kloppen."De Tweede Kamer praat woensdag over de plannen van het kabinet.