DEN HAAG - Palestijnen in Nederland kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk de Palestijnse gebieden bij de aanvraag van officiële documenten als geboorteplaats laten registreren. 

Nu wordt bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort vaak nog Israël als geboorteland opgegeven, maar dat ligt onder de enkele duizenden Palestijnen in ons land uiterst gevoelig vanwege het conflict tussen Israël en Palestijnen.

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken benadrukt dat zijn departement wel degelijk een aanpassing in de wet hiervoor wil. ''Daar ligt nu een wetsvoorstel voor bij de Tweede Kamer. Die wet kan volgend jaar van kracht worden.''

Palestijnse gebieden

De aanpassing wordt, als de wet wordt aangenomen, dat de geboorteregio in het paspoort kan worden vermeld. Dat geldt dan ook voor 'Palestijnse gebieden'. ''Dat betekent overigens niet dat we deze gebieden erkennen als zelfstandige staten'', verduidelijkt de zegsman van het departement.

''Hoewel we er nog niet helemaal zijn, is dit een groot succes'', zegt advocate Liesbeth Zegveld. Zij staat de 20-jarige Palestijnse Emiel de Bruijne bij, die wil dat Nederland Palestina als zijn geboorteland registreert. De Bruijne heeft een Nederlandse vader en een Palestijnse moeder en werd geboren in Oost-Jeruzalem.

Grievend

Zegveld zegt dat uitsluitend bij Palestijnen die zijn geboren voor 14 mei 1948 Palestina als geboorteland kan worden ingevuld in officiële documenten.

Bij De Bruijne werd Israël als geboorteland geregistreerd bij de aanvraag van zijn rijbewijs, bij zijn inschrijving bij de universiteit, maar bijvoorbeeld ook bij het proces-verbaal dat de politie opmaakte van de vermissing van zijn identiteitskaart. ''Dat is niet alleen onjuist, maar hij ervaart dat ook nog eens als grievend'', vertelt de advocate.

''Het recht op nationaliteit en identiteit is onderdeel van het recht op privéleven. Cliënt en de Palestijnse gemeenschap in het algemeen, zetten zich in voor de verwezenlijking van hun recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar Palestijns grondgebied. Identiteit en nationaliteit spelen hierbij een essentiële rol'', legt Zegveld uit.

''Een correcte weergave van zijn geboortegebied in officiele documenten als identiteitsbewijzen en geboorteakten is dan ook van grote betekenis.''