DEN HAAG - Het kabinet wil tempo maken. Alle bezuinigingen boven de 50 miljoen euro moeten binnen een jaar in de Tweede Kamer liggen. 

Vicepremier Lodewijk Asscher zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad.

Hij kondigde bovendien een ''grote opschoonactie'' aan waarbij het kabinet alle (oude) wetsvoorstellen inventariseert en bekijkt met welke het door wil gaan en met welke niet.

Asscher zei dat de Kamer volgende week een lijst mag verwachten van wetsvoorstellen die ingetrokken kunnen worden. Op die manier wordt ruimte geschapen om in het parlement andere plannen te bespreken.

''We gaan het werk verlichten om een hele hoop wetten waarvan wij denken dat die niet meer nodig zijn, in te trekken'', zei Asscher.

Enorme opgave

Hij sprak van een ''enorme opgave'', maar die is volgens hem nodig voor een zorgvuldige behandeling van de plannen die moeten leiden tot het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Het huidige kabinet van VVD en PvdA wil de komende 5 jaar 16 miljard euro bezuinigen en van het vorige kabinet ligt nog een rekening van 30 miljard euro. Veel maatregelen dulden geen uitstel, zei Asscher.

''We voelen een verantwoordelijkheid dit heel snel ter hand te nemen.''