DEN HAAG - Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie laat de korpschef van de Nationale Politie ongestoord de vloer aanvegen met de laatste twee politie-CAO’s. 

En dan vooral met de afgesproken spelregels voor zorgvuldig en sociaal personeelsbeleid tijdens de komende landelijke reorganisatie.

Dat is de belangrijkste reden dat ze zich vorige week hebben teruggetrokken uit het overleg met de minister, laten de vakorganisaties vrijdag weten.

''De nieuwe politietop is op onaanvaardbare wijze aan het voorsorteren. Collega’s worden alvast herplaatst, afdelingen alvast gereorganiseerd en de minister weigert in te grijpen'', zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp namens de politiebonden. ''Opstelten staat erbij en kijkt ernaar en laat de politiemensen de dupe worden.''

Arbeidsvoorwaarden

''Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie en zijn kwartiermakers laten op allerlei manieren blijken dat ze lak hebben aan bestaande afspraken over arbeidsvoorwaarden'', benadrukt Van de Kamp.

''Zoals bekend zijn we het met de minister in 2010 eens geworden over een sociaal plan bij de komende reorganisatie. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over de Nationale Politie verstrekt de nieuwe politietop het personeel echter onjuiste informatie hierover en jaagt mensen van de arrestatieteams en politiesurveillanten angst aan. De top raadt deze politiemensen vooral aan tijdig zelf een andere baan buiten de politie te zoeken.''

Voorzieningen

De bonden hebben met Opstelten juist een uitgebreid pakket aan voorzieningen afgesproken om boventallige collega’s van werk naar werk te helpen. ''Maar daarover wordt niet gesproken'', signaleren de bonden.

In een reactie zegt een woordvoerder van de minister zich niet te herkennen in de kritiek van de politiebonden: ''We herkennen ons totaal niet in het beeld dat wordt geschetst. Alle afspraken die destijds zijn gemaakt, worden nagekomen. De handtekening onder de arbeidsvoorwaarden staat keihard.''

SP

Nine Kooiman van de SP kan zich de onrust op de werkvloer en bij de bonden goed voorstellen. "Er zijn vraagtekens of er straks met de Nationale Politie wel voldoende blauw op straat is, terwijl de minister steeds meer taken neerlegt bij de politie."

Ook vindt ze dat de minister het vertrouwen met de bonden over de CAO's weer moet herstellen: "Er is wantrouwen over eerder gemaakte CAO-afspraken. Die worden nu niet goed uitgevoerd, terwijl de politie vorig jaar juist daarvoor de barricades was opgegaan."