BRUSSEL - Nederland moet mogelijk enkele honderden miljoenen euro extra gaan afdragen aan Europa. De kans bestaat dat er zal worden gekort op de vergoeding die Nederland en andere landen krijgen voor het innen van Europese douane- en landbouwheffingen.

Europees president Herman Van Rompuy stelt voor de huidige vergoeding van 25 procent te verlagen naar 15 procent. 

Die verlaging is een handreiking aan de Europese Commissie die 10 procent compensatie voldoende vindt. Berekeningen van het ministerie van Financiën tonen aan dat Nederland 250 miljoen euro extra zou moeten afdragen bij 10 procent.

Dit blijkt uit de conceptbegroting van Van Rompuy, waarover Europese leiders van de 27 lidstaten en toekomstig lid Kroatië, donderdagavond en vrijdag vergaderen in Brussel.

Korting

Nederland behoudt zijn jaarlijkse korting van 1 miljard euro op de afdracht aan Brussel. Groot-Brittannië zou het met een paar miljard minder korting per jaar moeten stellen.

In het nieuwe concept is niets veranderd in vergelijking met het eerdere voorstel van Van Rompuy om 80 miljard euro te snoeien in de geplande 1000 miljard euro. Wel heeft Van Rompuy geschoven met gelden tussen fondsen.

Vertraging

De speciale Europese top over de meerjarenbegroting 2014-2020 is donderdagavond laat met uren vertraging begonnen.

Europees president Herman Van Rompuy had als voorzitter meer tijd nodig voor de voorbereidende gesprekken met de 27 leiders van de EU-lidstaten en toekomstig lid Kroatië. Zij zijn uiterst verdeeld over de vraag of Brussel meer of minder moet uitgeven in deze tijd van besparingen.

Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, voerden de hele dag vooroverleg met premiers en staatshoofden.

Compromis

De leiders gaven tijdens het eerste deel van het begrotings-overleg hun mening over het voorstel van de Europese Commissie om in 2014-2020 in totaal ruim 1000 miljard euro uit te geven aan Europese projecten. Van Rompuy had bij wijze van compromis al voorgesteld om het met 80 miljard euro minder te doen.

''Misschien wordt deze vergadering lang en gecompliceerd. Gelukkig komt dit onderwerp maar eens in de zeven jaar voor'', aldus Van Rompuy in zijn openingstoespraak. ''Alle opvattingen aan deze tafel zijn bekend: rode lijnen, verzoeken voor meer geld, verzoeken om besparingen, en veel meer.''

De president benadrukte te gaan voor een begroting van matiging: ''De tijden vragen daar om. Meer doen met minder geld vergt politieke keuzes.''

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de eerste dag van de top beëindigd. De Europese leiders vergaderen vrijdag vanaf 12.00 uur verder.

Vijf vragen over de Europese begroting