AMSTERDAM - VVD en PvdA willen de komende kabinetsperiode meer geld uit het infrastructuurfonds kunnen besteden aan nieuwe projecten.

Dat blijkt uit een motie die VVD-Kamerlid Ton Elias donderdagmiddag indiende aan het eind van het debat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de resterende investeringsruimte in het infrastructuurfonds en deltafonds tot 2028 in de komende kabinetsperiode voor tachtig procent kan worden bestemd voor nieuwe projecten.

De overige twintig procent was nog niet ingevuld en gereserveerd voor de toekomst. Elias wil dat voor al het geld een bestemming wordt gevonden. Zijn motie is mede-ondertekend door PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

Bezuinigen

Reden voor de motie is de extra bezuinigingen op het infrastructuur die eveneens in het regeerakkoord is afgesproken. Investeringen in de infrastructuur blijven echter van belang voor de Nederlandse economie, lichtte Elias zijn motie toe.

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) moet nog eens 250 miljoen euro op jaarbasis uit haar fonds afstaan voor de sociale agenda van het kabinet. Volgens de bewindsvrouw leidt dit ertoe dat ze reeds gedane beloftes over projecten moet breken.