RIJSWIJK - Wees geen ja-knikker, maar durf tegen te stemmen als het nodig is en strijd samen met ons voor een liberaler Nederland. 

Met die noodkreet doet de voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) donderdag in De Volkskrant een oproep aan de VVD’ers in de Eerste en Tweede Kamer.

Wees geen ja-knikker, maar durf tegen te stemmen als het nodig is en strijd samen met ons voor een liberaler Nederland.

Met die noodkreet doet de voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) donderdag in De Volkskrant een oproep aan de VVD’ers in de Eerste en Tweede Kamer.

Tweesprong

Volgens voorzitter Jarico Vos staat de VVD op dit moment op een tweesprong: verwordt de partij tot een machtspartij zonder principes of durft zij te kiezen voor haar idealen en deze uit te dragen, vraagt hij zich af. In het huidige regeerakkoord zijn de sociaal-economische principes het kind van de rekening door onder andere de nivelleringsafspraken, zo stelt hij.

De voorzitter zegt zijn heil bij de krant te zoeken omdat de JOVD van het VVD-hoofdbestuur te horen heeft gekregen dat de leden het VVD-congres in Den Bosch zaterdag aanstaande niet toe mogen spreken.

Regeerakkoord

Op dit congres is flink wat ruimte ingeruimd voor een discussie over het regeerakkoord. Binnen de VVD ontstond grote onrust over de koopkrachteffecten die de daarin afgesproken inkomensafhankelijke zorgpremie zou hebben voor de middeninkomens. Uiteindelijk besloten VVD en PvdA het regeerakkoord op dit punt aan te passen.

Diverse VVD-afdelingen willen dat het partijbestuur een regeerakkoord in de toekomst aan de leden voorlegt, zoals dat ook bij de PvdA traditie is. Zij zullen daar op het congres een motie over indienen.

Bezwaren

Het VVD-bestuur heeft grote bezwaren tegen dit voorstel. Een betrokkene gebruikt de term ''on-Thorbeckiaans'' vanwege de staatsrechtelijke bezwaren van een ledenraadpleging. Tweede Kamerleden horen immers zonder last of ruggespraak te kunnen handelen en dienen niet afhankelijk te zijn van een partijcongres. Of het omstreden voorstel wordt aangenomen is volgens de bron moeilijk te voorspellen.

Of partijleider Mark Rutte in Den Bosch aanwezig zal zijn, staat nog niet vast. Mogelijk loop de EU-top in Brussel uit, waardoor hij verhinderd is.