DEN HAAG - Pieter Winsemius is woensdagavond benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij kreeg de hoge onderscheiding overhandigd door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), tijdens een afscheidsbijeenkomst van leden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Winsemius is daar ook lid van.

De VVD'er was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het eerste kabinet-Lubbers. In 2006 volgde hij de opgestapte VROM-minister Sybilla Dekker op. Dat duurde maar enkele maanden.

Daarna werd hij opnieuw benoemd als lid van de WRR. Hij was ook al lid van 2003 tot het moment dat hij opnieuw minister werd.