DEN HAAG - Bijstandsontvangers moeten volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken meer gebruikmaken van uitzendbureaus om aan de slag te raken.

De minister zei dat woensdag in een overleg met de Tweede Kamer.

Bijstandsgerechtigden moeten ook tijdelijk werk aanvaarden. Dat levert werkervaring op en is goed voor hun zelfvertrouwen, zei Asscher.

Uit onderzoek van zijn departement bleek enkele maanden terug dat bijstandsontvangers vaak nogal vrijblijvend denken over de sollicitatieplicht. Ze willen vooral werk waar ze 'zin in hebben' en willen niet te ver reizen. Slechts een derde is ingeschreven bij een uitzendbureau.

Oost-Europeanen

Asscher deed zijn uitspraken nadat VVD-Kamerlid Matthijs Huizing had betoogd dat veel laaggeschoold werk hier door Oost-Europeanen wordt gedaan, terwijl er een grote groep Nederlanders thuis zit met een uitkering.

De minister onderstreepte dat wie kan werken, ook moet werken. Wel tekende hij aan dat een verplichte inschrijving bij uitzendbureaus niet veel zin heeft. Uitzendbureaus selecteren zelf degenen die zij kansrijk achten.

Werksters

Asscher laat binnenkort weten of hij een internationaal verdrag gaat ondertekenen om de positie van werksters te verbeteren. Hierop was door SP, PvdA, GroenLinks en D66 aangedrongen.

Zij willen dat een huishoudelijke hulp bij particulieren dezelfde rechten krijgt als reguliere werknemers, bijvoorbeeld op betaalde vakantie of pensioen.

In Nederland is de positie van werksters slechter geregeld dan in veel omringende landen, blijkt uit onderzoek. Asscher wees er wel op dat de regeling die België kent, de overheid van dat land 1 miljard euro per jaar kost. Een dergelijk bedrag lijkt hem ''geen begaanbare weg''.

Jeugdwerkloosheid

Op aandringen van de Kamerleden Pieter Heerma (CDA) en Mariëtte Hamer (PvdA) bekijkt Asscher of er een 'taskforce' komt om de werkloosheid bij ouderen en jongeren terug te dringen. Een taskforce jeugdwerkloosheid functioneerde enkele jaren terug vrij succesvol.

Asscher zei ook dat er nog te praten valt over de invulling van het inkomensbeleid van het kabinet als dat ongewenste werkgelegenheidseffecten heeft. Hij deed echter geen toezeggingen. Hetzelfde geldt voor de afgesproken bezuiniging op de WW.

Randstad

Uitzender Randstad wijst in een reactie op het al bestaande project 'Baanbrekend'. Daarbij worden inmiddels in vier gemeenten bijstandsontvangers aan werk geholpen.

"Een zeer succesvol project", zegt een woordvoerster van Randstad tegen NU.nl. "We hebben onlangs de duizendste werknemer geplaatst."

Randstad wil deze publiek-private samenwerking binnen een half jaar uit te breiden naar in totaal 10 gemeenten. "Onze ambitie is om het uiteindelijk landelijk uit te rollen", aldus de zegsvrouw.