AMSTERDAM - De voorbereiding en invoering van de langstudeerboete heeft de overheid ruim 12,3 miljoen euro gekost.

Dat stelt de NOS woensdag op basis van stukken van het ministerie van Onderwijs die de omroep in handen heeft.

Onder meer de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zou kosten hebben gemaakt voor de voorbereiding en invoering van de maatregel, die ongeveer een maand na de invoering alweer werd afgeschaft.

Bovendien kregen hogescholen en universiteiten volgens de NOS 10 miljoen euro als tegemoetkoming voor onder meer het aanpassen van hun administratiesystemen. Zij verzorgen de inning van het collegeld en dus ook van de langstudeerboete.

23 duizend uur

Het ministerie verwacht dat medewerkers van DUO in totaal ruim 23 duizend uur aan de zaak werken - á 100 euro per uur, aldus de NOS. Dat komt neer op ruim 2,3 miljoen euro.

Tot de taken van de dienst behoorde volgens de NOS voorlichting, afhandelen van bezwaarprocedures en uitzoeken welke studenten uit hun register in aanmerking kwamen voor de langstudeerboete.

Geld terug

De langstudeerdersmaatregel werd op 1 september ingevoerd door het vorige kabinet. Daardoor moesten studenten die meer dan een jaar langer doen over hun studie drieduizend euro extra collegegeld betalen.

Het nieuwe kabinet besloot de maatregel in te trekken, maar studenten moesten de boete al vanaf het begin van dit collegejaar betalen. Studentenorganisaties schatten in oktober dat ongeveer 40.000 studenten het extra geld betaald hebben.

De vorige staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra heeft al toegezegd dat studenten die de langstudeerboete betaald hebben, dit geld voor 1 december krijgen teruggestort.

Zijlstra zei toen al het terugdraaien van de maatregel "zeker een aantal miljoenen" en "heel veel tijd" zou kosten.