'Nieuwe begrotingswet is schadelijk'

DEN HAAG - Een nieuwe wet met begrotingsregels voor decentrale overheden is schadelijk voor provincies, gemeenten en waterschappen.

De wet moet van tafel of flink worden aangepast. Die boodschap hadden de VVD'ers Johan Remkes van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten woensdag voor Tweede Kamerleden.

''Deze wet is buitengewoon schadelijk omdat hij investeringen in gemeenten, provincies en waterschappen zeer zal afremmen. En investeringen in de mede-overheden zijn in dit land groter dan die van de rijksoverheid dus dat heeft ook voor de economie en de economische groei ingrijpende consequenties'', zei Remkes na afloop van een rondetafelgesprek met Kamerleden.

''Met deze wet is voor provincies, gemeenten en waterschappen niet te werken'', meende ook Jorritsma.

Wetsvoorstel

Het kabinet heeft een wetsvoorstel (de Wet Houdbare overheidsfinanciën, 'wet Hof') ingediend waarin Europese afspraken voor begrotingsdiscipline zijn uitgewerkt voor de Nederlandse situatie.

Daarin staat dat ook gemeenten, provincies en waterschappen een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren.

De wet Hof bepaalt nu dat rijk en decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning gaan leveren om het tekort weer volgens Europese afspraken terug te dringen.

Er komt een maximum van het nationale begrotingstekort voor alle decentrale overheden samen, dat voor volgend jaar ligt op 0,5 procent van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 3 miljard euro.

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie