DEN HAAG - Premier Mark Rutte ziet in de ''tegenvallende'' cijfers over de krimp van de Nederlandse economie ''geen aanleiding voor aanvullende maatregelen''.

Dat zei hij vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte zei geen redenen te zien ''om te vermoeden dat extra moet worden omgebogen''. Hij gaf aan niet op het kompas van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te varen, dat donderdag meldde dat de Nederlandse economie met 1,1 procent is gekrompen ten opzichte van het vorige kwartaal.

Besluiten over bezuinigingen zijn gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), benadrukte Rutte, omdat daarbij ook de gevolgen voor de overheidsfinanciën worden meegenomen. Het CPB komt in december weer met cijfers. Dat is het moment om de situatie ''opnieuw te bekijken'', aldus Rutte.

Voldoende rek

Volgens de premier zijn er marges in de kabinetsplannen ingebouwd, zodat er niet meteen problemen ontstaan bij de eerste economische tegenwind. Hij sprak van voldoende rek in de plannen.

De cijfers van het CBS moeten volgens Rutte in perspectief worden gezien: Nederland heeft nog steeds een zeer sterke economie, de werkloosheidscijfers zijn laag in vergelijking met andere landen. Toch moet het kabinet naar zijn zeggen ''ook perspectief neerzetten om de krimp tegen te gaan''. Rutte zei dat onder meer de Nederlandse schuldpositie verder afgebouwd moet worden.

Startblokken

Het kabinet-Rutte II kwam een ''tikje moeizaam uit de startblokken''. Rutte verwees naar de problemen rond de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Die leidden tot woede in de VVD-achterban, waarna VVD en PvdA uiteindelijk besloten het voornemen te laten vallen. Volgens Rutte kan het kabinet ''nu gelukkig aan de slag''.

Hij gaf opnieuw toe dat het effect van de zorgpremie onvoldoende doordacht was. Dat had beter gekund als de onderhandelaars er een paar dagen langer over hadden nagedacht.

Afgelopen maandag maakte Rutte al excuses voor de commotie die ontstaan was door de zorgpremie.

Europese begroting

Het is niet uit te sluiten dat de Europese leiders volgende week in Brussel het niet eens worden over de Europese begroting 2014-2020, zei Rutte.

Als de staats- en regeringsleiders er donderdag en vrijdag niet uitkomen, is het vooral belangrijk dat het niet met ''slaande deuren'' gebeurt, zei Rutte. Het is volgens hem mogelijk om dan nog een extra top te houden in januari. ''We hebben nog even tijd'', voegde hij eraan toe.

Korting

Het kabinet hoopt bij de onderhandelingen over de begroting opnieuw een korting op de Nederlandse afdracht te bedingen van meer dan 1 miljard euro. Den Haag kreeg die korting voor het eerst bij de huidige meerjarenbegroting van 2007-2013. Ook streeft Nederland ernaar de begroting met 100 miljard te verminderen.

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken noemde donderdag berichtgeving dat Nederland de korting al binnen heeft ''schromelijk overdreven''. Volgens de premier is er ''een stapje gezet''. Hij waarschuwde dat de verschillen van opvatting tussen de landen nog groot zijn.