AMSTERDAM - Een sociaal overleg tussen de vakbonden, werkgevers en het nieuwe kabinet over het hervormen van de arbeidsmarkt, komt er pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2013.

"Pas in het voorjaar kunnen we mogelijk zaken doen, als wij draagvlak hebben onder onze leden." Dit stelt Henk van der Kolk, voorzitter FNV Bondgenoten, met 450.000 leden de grootste vakbond van Nederland, in een interview met NU.nl. 

Van der Kolk noemt de 250 miljoen extra voor het verzachten van ingrepen bij WW en ontslagrecht, zoals maandag opgenomen in het nieuwe regeerakkoord, dan ook een 'fooi' waar hij zich niet mee laat afkopen.

Niet realistisch

Dat PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom maandagavond aangaf dat er in de komende jaren geen verdere aanpassingen van het regeerakkoord zullen komen, noemt Van der Kolk gezien de landelijke commotie over de zorgpremie begrijpelijk, maar niet realistisch.

"Wij willen alleen praten als er ruimte is voor fundamentele aanpassingen. In het kader van het aankomende overleg met de sociale partners zal toch ruimte geboden moeten worden."

"Die ruimte is nodig als het gaat over de ingrepen bij de WW en ontslagrecht. En ik wil met name een beter perspectief voor mensen met een flexcontract", aldus Van der Kolk.

Sociale agenda

Bij de vakcentrale FNV wordt al enige tijd overleg gevoerd over een gezamenlijke sociale agenda voor het overleg met werkgevers en het kabinet.

NRC Handelsblad stelde onlangs dat Ton Heerts, voorzitter van de FNV, in het overleg met werkgevers en informateurs, zou zijn teruggefloten door grote bonden als Bondgenoten over de verschillende onderwerpen van de sociale agenda.

Ongeduldig

"Ton is van nature ongeduldig, dat hoort bij hem", zo zegt Van der Kolk hierover. "Daarom is het ook goed dat hij bij de FNV is gekomen. Hij moet ons in zekere zin op de donder geven. Ik sluit niet uit dat hij denkt: dit (sociale agenda, red.) kan ik ook nog wel even doen."

"Maar wij hebben met z’n allen ook een idee over hoe zo'n proces moet verlopen. Dat betekent dat je eerst moet zorgen voor een breed draagvlak onder de leden. We hebben tijd nodig om te komen met oplossingen die door de achterban begrepen worden."

Hoofdlijnen

Van der Kolk noemt de afspraken in het regeerakkoord op de hervormingen op de arbeidsmarkt te gedetailleerd uitgewerkt door de VVD en PvdA. "Het is prima om in korte termijn een regeerakkoord in elkaar te zetten, maar doe dat dan op hoofdlijnen", aldus Van der Kolk.

Hij wijst erop dat in het regeerakkoord gestreefd wordt naar overeenstemming met de sociale partners over de sociale agenda.

Open

"Als je dat wil uitstralen, dan is het logisch dat je op die terreinen waar je overeenstemming met de partners moet bereiken alleen hoofdlijnen schetst. Nu staat precies uitgetekend hoe de WW eruit moet komen te zien. Die wordt naar mijn inzien om zeep geholpen, en het ontslagrecht drastisch verslechterd. Dat hadden ze meer open moeten laten."

Van der Kolk stelt in het interview daarnaast dat de PvdA zich in de onderhandelingsfase met de VVD te snel heeft 'vastgezet' door meteen in te stemmen met bezuinigingen van 16 miljard.

Lees het interview met Henk van der Kolk