DEN HAAG - VVD en PvdA hebben hun regeerakkoord aangepast. De inkomensafhankelijke zorgpremie is geschrapt en in ruil daarvoor zijn aanpassingen in het belastingstelsel gedaan. Een overzicht:

- De zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de zorgkosten, blijft gehandhaafd.

- Tarieven belastingschijven blijven gelijk.

- De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro.

- De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro.

- De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim 110.000 euro.

- 250 miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht.

- Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen