DEN HAAG - De werkloosheid en het begrotingstekort lopen iets op door de aangepaste plannen in het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). 

De werkloosheid valt naar verwachting nu in 2017 0,3 procentpunt hoger uit dan bij de 2 weken geleden gepresenteerde plannen.

Het begrotingstekort komt daardoor aan het einde van de komende kabinetsperiode 0,1 procentpunt hoger uit.

Nivelleren

Het CPB rekende ook uit dat de aanpassing nog steeds zorgt voor nivellering, maar in mindere mate dan voorheen.

"Er blijft sprake van herverdeling van hoge naar lage inkomens, maar in mindere mate", schrijft het CPB. De macro-economische gevolgen zijn beperkt