AMSTERDAM - Het is niet nodig ambtenaren te ontslaan omdat ze weigeren homo's of lesbiennes te trouwen. Gemeenten kunnen zelf met een oplossing komen als ze weigerambtenaren in dienst hebben.

Een wetsvoorstel van D66 gaat daarom te ver, oordeelt de Raad van State in een advies.

Een Kamermeerderheid steunt D66 in het plan om gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand te ontslaan. Als dat gebeurt, worden volgens de Raad van State mensen vanwege hun godsdienst of hun levensbeschouwelijke overtuiging uitgesloten.

Daar moet een zwaarwegende reden voor zijn en die is er volgens de raad niet.

Een zwaarwegende reden zou kunnen zijn dat homo's en lesbiennes anders niet meer kunnen trouwen, maar er zijn genoeg ambtenaren die wel bereid zijn hen te trouwen. Eerder dit jaar stelde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) een beslissing over trouwambtenaren uit naar een volgende regering.

De Tweede Kamer wilde hier niet op wachten en D66 kwam met een initiatiefwet.

Spies benadrukte toen al dat de Raad van State grote bedenkingen heeft of het verbieden van weigerambtenaren juridisch houdbaar is, gezien de vrijheid van godsdienst. De Raad van State had daar op gewezen in een voorlichting waar het kabinet om had gevraagd.