DEN HAAG - De vakcentrales FNV en CNV hebben maandag de noodklok geluid over het voornemen van VVD en PvdA om fors te snijden in de WW.

Volgens voorzitter Ton Heerts van de FNV leidt de ingreep tot ''enorm koopkrachtverlies''.

CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen voorziet dat vooral jongeren de dupe worden van de maatregel, omdat ze veel langer gewerkt moeten hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering.

In het regeerakkoord staat dat vanaf 1 juli 2014 de maximale WW-duur omlaaggaat van 38 naar 24 maanden.

Wie dan werkloos wordt, krijgt bovendien nog maar maximaal een jaar een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon. Daarna volgt nog hooguit 12 maanden een uitkering van 70 procent van het minimumloon.

Volgens Heerts leidt dat tot zeer groot koopkrachtverlies. Bij inkomens net boven het minimum gaat het om ruim 12 procent. Mensen met een modaal salaris leveren straks de helft van hun inkomen in.

Desastreus

Bij inkomens vanaf 4200 euro per maand kan de achteruitgang oplopen tot 65 procent, zo heeft de FNV berekend.

Dit koopkrachtverlies is veel groter dan de 4 procent waar het kabinet over spreekt, zegt Ton Heerts. ''Dit is het verkeerde plan op het verkeerde moment. Deze maatregel is in een tijd van oplopende werkloosheid desastreus voor de arbeidsmarkt.''

In het regeerakkoord staat ook dat een werknemer straks in de eerste 10 jaar één maand WW-recht opbouwt per gewerkt jaar. Daarna wordt dat een halve maand per gewerkt jaar.

Wassen neus

Limmen van het CNV heeft becijferd dat iemand die op zijn 25e begint te werken in het nieuwe systeem, op zijn vroegst op zijn 63e voldoende arbeidsverleden heeft opgebouwd om recht te hebben op de maximale WW-duur van 2 jaar.

Op dit moment heeft iemand die werkloos wordt al recht op 3 maanden WW als hij in de 36 weken voor hij werkloos werd, 26 weken heeft gewerkt.

De WW-rechten die een werknemer op 1 juli 2014 heeft opgebouwd mag hij weliswaar meenemen, maar volgens Limmen is dit overgangsrecht ''een wassen neus''. Voor de betreffende groep geldt namelijk ook dat de maximale uitkeringsduur wordt teruggebracht naar 2 jaar.