DEN HAAG - Doordat het kabinet-Rutte II de ov-kaart voor studenten verandert in een kortingskaart, gaan studenten aanzienlijk minder reizen.

Alle Nederlanders bij elkaar zullen hierdoor 6 procent minder met het openbaar vervoer gaan reizen.

Dat is een raming van het Planbureau voor de Leefomgeving, die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Andere maatregelen die het kabinet neemt, compenseren deze daling waardoor naar verwachting uiteindelijk 3 tot 4 procent minder mensen met de trein zullen reizen. Het planbureau analyseerde de milieu- en natuureffecten van het regeerakkoord.

Lenteakkoord

De onderzoekers vergeleken de huidige plannen met het Lenteakkoord, dat in het voorjaar door vijf politieke partijen werd gesloten.

Die partijen wilden onder meer een forensentaks invoeren: een maatregel die zou leiden tot 10 tot 15 procent minder files. Nu het kabinet hiervan afziet, is er dus ook geen sprake van die afname.

Oldtimers

Verder merkt het planbureau op dat de luchtkwaliteit lokaal verbetert, doordat voor oldtimers wegenbelasting moet worden betaald. Ook stellen de onderzoekers vast dat de doelstelling om in 2020 16 procent van de energie duurzaam te maken, haalbaar is binnen het gestelde budget.

Er moeten dan nog wel wat knelpunten worden opgelost, zoals het verzet tegen het aanleggen van windmolenparken op het land.