DEN HAAG - Het regeerakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten leidt tot meer files en minder gebruik van het openbaar vervoer.

Dat blijkt uit een analyse van de kabinetsplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die vrijdag is gepubliceerd. Het PBL benadrukt wel dat de analyse slechts 'indicatief van aard' is.

De toename van het aantal files wordt 'vrijwel volledig' veroorzaakt, doordat de forenzentaks niet wordt ingevoerd. Dat leidt tot een toename van het autogebruik in 2020 met twee à drie procent en tot tien tot vijftien procent meer files. Dit zorgt voor een welvaartsverlies van 150 miljoen euro.

Het schrappen van de forenzentaks leidt verder weliswaar van een toename van het gebruik van het openbaar vervoer, maar die wordt weer tenietgedaan door het afschaffen van de ov-kaart voor studenten. Daardoor daalt het ov-gebruik per saldo met 3,5 procent.

Groene ambities

Uit de analyse blijkt verder dat het mogelijk is om de groene ambities van het kabinet te realiseren met het daarvoor gereserveerde geld. Dat geldt in het bijzonder voor het inzetten op een aandeel duurzame energie van zestien procent in 2020.

Maar geld alleen is niet voldoende, stelt het PBL. Ook andere factoren spelen een rol, zoals de samenwerking met andere partijen zoals provincies en natuurorganisaties en de mate waarin het kabinet 'maatschappelijke en institutionele knelpunten' weet op te lossen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het plaatsen van windmolens.

Energievoorziening

Het planbureau is verder te spreken over het streven naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Deze 'groene stip op de horizon' vermindert de onzekerheid voor investeerders in 'groene' technologie.

Tegelijkertijd blijft het vooral bij ambitieuze doelen en blijven maatregelen vooralsnog achterwege. Zo wordt in het regeerakkoord 'nauwelijks' aandacht besteed aan het verder vergroenen van het belastingstelsel en het afschaffen van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu, aldus het PBL.

Reactie ministerie

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur kloppen de berekeningen van PBL niet. "Het planbureau baseert zich op de plannen zoals die er lagen voordat de forensentaks werd teruggedraaid. Deze situatie bestaat dus niet", aldus de woordvoerder.