DEN HAAG - De VVD zal onder geen beding instemmen met een Europese belasting op financiële transacties als die de pensioenfondsen raakt.

Dat benadrukte VVD-Kamerlid Mark Harbers woensdagmiddag tijdens een debat over de euro. 

In het regeerakkoord is de VVD ermee akkoord gegaan onder voorwaarden in te stemmen met een transactietaks in Europa. Een van de gestelde voorwaarden is echter dat zo'n belasting de pensioenfondsen niet zal raken. 

Maar volgens D66 en CDA is het in de praktijk onmogelijk dat de pensioenfondsen niet geraakt worden door een transactietaks. Zij verwijzen naar een artikel in het Financieele Dagblad waarin dit ook wordt gesteld op basis van een ambtelijke notitie.

Daarop reageerde Harbers: "Als dat zo is, kunnen we dus niet meedoen met een transactietaks. Daarvoor zijn de schadelijke effecten te groot."

De VVD'er vervolgde: "Er ligt nu nog geen definitief voorstel bij de Europese Unie. Het zal uiteindelijk aan de minister zijn om een instrument te bedenken dat wél aan de voorwaarden voldoet."

Bijdrage

Met een transactietaks zouden banken een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de economische crisis. Eerder was Nederland tegenstander van de belasting, maar in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD is opgenomen dat Nederland onder strikte voorwaarden in kan stemmen met de belasting.

De taks zou een flink concurrentienadeel kunnen opleveren voor de sterkere bankensectoren in de noordelijke landen landen. Verschillende Zuid-Europese landen, zoals Frankrijk, hebben zich al eerder voor de belasting uitgesproken.

Model

De nieuwe minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) erkende in zijn reactie dat bij een eventuele transactietaks en de voorwaarden daarvoor "de pijn zit bij de pensioenfondsen". Naar eigen zeggen ligt daar een "intellectuele en politieke uitdaging".

Ook Dijsselbloem wijst er in dat kader op dat er momenteel geen nieuw voorstel voor de belasting ligt, maar volgens hem zijn er "vele verschillende modellen denkbaar" en zal hij kijken of het mogelijk is om tot een transactietaks te komen "die aan alle voorwaarden van het akkoord voldoet".