AMSTERDAM - Ton Heerts, voorzitter van FNV/de nieuwe vakbeweging, wil op korte termijn een gesprek met het nieuwe kabinet. 

De vakbondsman wenst duidelijkheid of ''open en reëel overleg'' mogelijk is over de plannen in het regeerakkoord, zo schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Heerts ligt in de afspraken te veel nadruk op het kloppend maken van het huishoudboekje. Hij noemt de effecten voor de economie en de werkgelegenheid desastreus.

''We moeten niet slopen, maar bouwen aan een betere economie en dat betekent werkgelegenheid op één'', aldus de FNV-voorzitter, die een heel lijstje met agendapunten klaar heeft waar het nieuwe kabinet wat hem betreft aandacht aan moet besteden.

WW

Zo pleit de FNV ervoor de hoogte en duur van de WW overeind te houden op basis van een gedeelde premiebetaling. Eerder heeft de vakbeweging al aandacht gevraagd voor de noodzaak van een banenplan, meer werk-naar-werk-trajecten en het stimuleren van werkgelegenheid.

Als de plannen van de VVD en de PvdA toch doorgaan, voorspelt Heerts een toename van sociale onrust op de werkvloer en daarbuiten.

Nederland telt nu al ruim een half miljoen werklozen, benadrukt hij, en daar komen iedere maand zo'n 8000 mensen bij.