DEN HAAG - In de Tweede Kamer is discussie ontstaan over de werkzaamheden van pensioenrapporteur Pieter Omtzigt (CDA).

Bij een vergadering van de commissie Sociale Zaken bleek dinsdagmiddag dat SP, CDA en PVV het er niet mee eens zijn dat zijn werkzaamheden tijdelijk worden afgezwakt.

Volgens PVV-Kamerlid Barry Madlener is gepoogd Omtzigt 'monddood' te maken.

Omtzigt is in maart aangesteld om namens het Nederlands parlement de hervorming van het Europese pensioenstelsel in de gaten te houden.

Onlangs werd in de begeleidingscommissie, die de werkzaamheden van Omtzigt volgt, afgesproken dat hij, in afwachting van nadere informatie over de nieuwe pensioenrichtlijn, geen nieuwe initiatieven ontplooit.

Richtlijn

In deze nieuwe pensioenrichtlijn moeten pensioenfondsen aan dezelfde kapitaaleisen voldoen als verzekeraars. Volgens SP-Kamerlid Paul Ulenbelt heeft dit tot gevolg dat ofwel de pensioenpremies omhoog gaan, ofwel de uitkeringen naar beneden.

Ulenbelt is het dan ook met Madlener eens dat Omtzigt zijn werkzaamheden moet kunnen voortzetten. "We hebben er alle belang bij om juist nu een lobbyist namens Nederland op pad te sturen", stelt hij.

Kul

Omtzigt, die zelf bij de vergadering aanwezig was, reageerde gepikeerd op D66-Kamerlid Steven van Weyenberg toen de D66'er suggereerde dat hetgeen afgesproken was met de begeleidingscommissie geen afzwakking van zijn werkzaamheden betekende.

"Dat is redelijk kul", aldus Omtzigt.

Mandaat

PvdA-Kamerlid Roos Vermeij stelde dat de begeleidingscommissie opnieuw bij elkaar moet komen om het mandaat voor Omtzigt vast te stellen.

Uiteindelijk werd afgesproken dat Omtzigt voorlopig meer vrijheid krijgt om zijn werk te doen en dat de begeleidingscommissie binnenkort opnieuw over zijn mandaat gaat spreken.

De richtlijn kan tegengehouden worden door tenminste negen nationale parlementen via een zogeheten gele kaart-procedure.