DEN HAAG - Het is nog onzeker of het debat over de regeringsverklaring donderdag plaatsvindt.

De voltallige oppositie eist meer duidelijkheid over de precieze gevolgen voor de koopkracht van het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Het kabinet moet woensdag met verdere informatie komen. Als die als onvoldoende wordt beschouwd, wordt het debat van donderdag waarschijnlijk uitgesteld naar volgende week. Tijdens het debat over de regeringsverklaring presenteert een nieuw kabinet zich voor het eerst in het parlement.

Schriftelijke vragen

De oppositie heeft nu schriftelijke vragen gesteld over onder meer de koopkrachtgevolgen voor alle type huishoudens gedurende de komende kabinetsperiode en over de precieze effecten van de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Ook wil de oppositie alle correspondentie met het Centraal Planbureau (CPB) dat eerder de koopkrachteffecten van het regeerakkoord uitrekende. Daarnaast wordt het Nibud gevraagd om berekeningen te doen naar de koopkracht. Die zijn naar verwachting over een aantal dagen klaar.

Zijlstra

De oppositie wil de Nibud-gegevens hebben voordat het debat over de regeringsverklaring kan plaatsvinden. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben daar geen behoefte aan. Wel deed VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra de toezegging dat als de informatie van het kabinet woensdag te weinig blijkt te zijn, hij uitstel van het debat over de regeringsverklaring steunt.