DEN HAAG - De grootste oppositiepartijen willen dat het kabinet zo snel mogelijk met cijfers laat zien wat de financiële gevolgen zijn van het regeerakkoord van VVD en PvdA. Ook willen ze dat het Nibud de gevolgen voor de koopkracht op een rij zet.

Voor het debat over de regeringsverklaring, donderdag, moet er duidelijkheid zijn voor burgers; anders willen de oppositiepartijen het debat uitstellen. Dat hebben de fractieleiders van PVV, SP, CDA en D66 dinsdag tijdens een overleg besloten.

''Er is gewoon heel veel verwarring'', zei SP-leider Emile Roemer na afloop. Volgens hem gaan er veel verschillende cijfers rond over de koopkrachtgevolgen en spreken ook de leiders van VVD en PvdA elkaar tegen, onder meer over de precieze inkomensdaling voor hoge inkomens.

Hij wees erop dat er tijdens de onderhandelingen van VVD, CDA en PVV dit voorjaar in het Catshuis ook berekeningen zijn gemaakt van de gevolgen voor de koopkracht van specifieke groepen.

Onafhankelijke instantie

PVV-leider Geert Wilders benadrukte dat het belangrijk is dat een onafhankelijke instantie als het Nibud de gevolgen uitrekent. Eerder stelde het CDA dat al voor, maar daar bleek toen onvoldoende steun voor in de Tweede Kamer.

Roemer zal dinsdagmiddag in de Kamer zo'n verzoek opnieuw doen namens de oppositiepartijen.

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond aan dat het kabinet woensdag meer informatie aan de Kamer zal sturen, maar hij waarschuwde dat de precieze uitwerking van bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke zorgpremie nog niet voorhanden is.