DEN HAAG - Het dossier met alle documenten over de formatie is maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een van de belangrijkste stukken van het dossier is van het ministerie van Sociale Zaken, dat heeft gekeken naar de koopkrachteffecten van het regeerakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten.

In dat stuk vallen de gevolgen voor de koopkracht van allerlei groepen mee in vergelijking met berekeningen die de afgelopen week rondgingen, en is er geen sprake van grote uitschieters.

De grootste verschillen zitten bij gepensioneerden, waar een groep te maken krijgt met een terugval in inkomen van 1,5 procent. Bij een andere groep ouderen is dat een plusje van 1 procent.

De afgelopen dagen was veel te doen om de gevolgen van het pakket en dan vooral van de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie.

In individuele gevallen zou de inkomensdaling door het regeerakkoord kunnen oplopen tot boven de 20 procent.

Brieven

In het dossier zitten ook brieven die organisaties aan de informateurs en formateur hebben gestuurd. Dat zijn er meer dan 300. Ook is een overzicht bijgevoegd van stukken die vanuit ministeries naar de onderhandelingstafel zijn gegaan.

Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst is het gebruikelijk dat het formatiedossier bij aanvang van een nieuw kabinet naar de Tweede Kamer gaat.

De oppositiepartijen PVV, SP, CDA en D66 vroegen woensdagochtend nadrukkelijk om alle cijfers over de koopkrachtgevolgen van de maatregelen van het kabinet van VVD en PvdA.

Het debat over de regeringsverklaring van donderdag zou volgens de partijen zonder de cijfers geen zin hebben.

Ontevreden

D66-leider Alexander Pechtold is nog niet tevreden met de maandag aangeleverde cijfers over de gevolgen voor de koopkracht.

Volgens Pechtold lijken de nieuwe stukken toch op een groter koopkrachtverlies te wijzen dan VVD en PvdA tot nu toe hebben gemeld. Voor Pechtold staat het verzoek van de oppositie daarom nog steeds dat het kabinet volledig helderheid moet bieden over de financiële gevolgen van zijn plannen.

De cijfers leiden volgens SP-leider Emile Roemer op dit moment alleen maar tot meer verwarring. ''Dit is te onduidelijk om een conclusie te trekken.''

Roemer

Volgens Roemer zullen de oppositiepartijen dinsdagochtend overleg hebben en bespreken of er meer informatie nodig is. ''Als dat zo is, zal ik dat namens de partijen naar voren brengen tijdens de regelingen'', aldus de SP-leider.

Het is volgens Roemer nog te vroeg om al te stellen dat het debat over de regeringsverklaring donderdag niet door kan gaan. Bovendien is een groot deel van het formatiedossier nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd, ''dus je weet nooit of er iets opduikt''.

PVV-leider Geert Wilders houdt nog veel vragen over de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor burgers.

Wilders wil daarom dinsdag in de Tweede Kamer nog steeds het kabinet vragen om meer informatie over de precieze effecten op de koopkracht. Ook het CDA vindt dat met de toegestuurde informatie nog niet alle koopkrachtgevolgen duidelijk zijn.

Lees alles over de formatie in ons dossier