DEN HAAG - De onrust die afgelopen week is ontstaan na de presentatie van het regeerakkoord 'was te verwachten'.

Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom zaterdag tegen NU.nl, na afloop van het PvdA-congres in Den Bosch.

"Je weet wat voor maatregelen in dit akkoord staan.115 in totaal en eigenlijk nog wel een paar meer. Dat raakt iedereen wel een beetje", aldus Samsom.

"Afgelopen week ging het om de ziektekostenpremie, op dit congres ging het om de WW en de AWBZ. Er komt veel aan, dit worden zware jaren."

Asscher

De aanstaande vicepremier namens de PvdA Lodewijk Asscher zegt dat er, binnen het principe 'eerlijk delen' en de financiële opgave van de staatsfinanciën op orde, nog ruimte is voor maatwerk. "Die twee dingen hebben we ons aan te houden. De invulling wordt het handwerk."

Samsom is niet bang dat de coalitie in gevaar kan komen door uitspraken die bij de VVD kwaad bloed kunnen zetten. Zo zei partijvoorzitter Hans Spekman zaterdagochtend in het AD dat nivelleren 'een feest' is.

"De partijvoorzitter mag kleur geven aan de partij en dat heeft hij binnen de randen van het regeerakkoord prima gedaan. Vandaag zei hij: dit is geen feest in de zin dat het leuk is. Ik en Asscher hebben dat herhaald", aldus Samsom.

"VVD en PvdA staan hier samen voor. Ik constateer dat over de ziektekostenpremie bij de VVD iets meer onrust is dan bij ons, maar ik ken genoeg maatregelen waarbij dat andersom zal zijn. Ook dan staan we er samen voor."

Feest

Asscher is het hiermee eens. "Je zult mij nooit horen zeggen: het is een feest. Het is hartstikke zwaar. We kunnen het alleen doen door ons goed te verplaatsen in de mensen die het raakt."

Ook Spekman ziet niks kwaads in zijn uitspraken al benadrukte hij zaterdag op het congres wel dat het pakket geen reden geeft voor feest. "Als je nergens meer blij mee mag zijn en moet verzwijgen wordt het leven wel heel ingewikkeld", stelt Spekman.

"Ik snap dat het veel mensen raakt, maar ik ben opgegroeid in de tijd van Den Uyl. We hadden het niet breed thuis. En veel van dat soort mensen, ook de gewone mensen heb ik afgelopen jaren zoveel zien inleveren. Dan mag het ook wel een keer andersom, al wil ik niemand voor het hoofd stoten."

Lente-akkoord

Een half jaar geleden had de PvdA geen goed woord over voor het Lente-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Samsom noemde maatregelen als de btw-verhoging en de nullijn voor ambtenaren het 'slechtste' wat er nu moet gebeuren. Nu stemt de partij van Samsom met de meeste maatregelen alsnog in.

"Bij dat lente-akkoord zat er geen perspectief achter. Wij waren met de VVD in staat om een regeerakkoord tot 2017 te maken, dan zien je dat perspectief wel. In dat licht kan ik dat soort maatregelen accepteren. Overigens, we hebben wel de forensentaks en de langstudeerdersboete teruggedraaid."

Winst

Spekman vult aan dat hij het behoud van de preventieve toets voor ontslag als winst ziet. In het Lente-akkoord was deze toets geschrapt wat het makkelijker maakte om mensen te ontslaan. "Dat vond ik een gruwel, want je levert medewerkers over aan de willekeur van een baas. Dat vind ik niet goed."

Samsom erkent dat de hoogste inkomens, vanaf 100.000 euro, 'stukken zwaarder worden getroffen'. Maar hij vindt dit nog wel proportioneel. "En daar waar het niet proportioneel is zullen we altijd zorgen voor maatwerk in de uitvoering. We willen geen onbedoelde effecten creëren."

Spekman ziet zelfgenoegzaamheid als het grootste gevaar voor het nieuwe kabinet. "Dat geldt voor ieder kabinet. Dat ze denken dat wat op papier het is, maar je moet naar de werkelijkheid buiten kijken. Dat is cruciaal. Ook bij de VVD."

Rit uitzitten

De partijvoorzitter zegt dat er nu niet paniekerig moet worden gedaan over de zware maatregelen. "Als het kabinet de rit uitzit duurt dat vijf jaar. Dan moeten we niet nu al bang zijn voor de peilingen van morgen dan red je het sowieso niet. Je moet overtuigd zijn van de keuzes die je maakt. Moeilijke en makkelijke."

Samsom zegt de overtuiging te hebben dat het kabinet vijf jaar zal blijven zitten. Ook bij Spekman is vijf jaar de inzet: "Mensen zijn het spuugzat om steeds weer naar de stembus te gaan".

Alles over de formatie