RIJSWIJK - Van alle kostenposten van gemeenten zijn de uitgaven aan openbare orde en veiligheid de afgelopen 11 jaar relatief gezien het hardst gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ten opzichte van 2001 zijn de uitgaven aan de openbare orde en veiligheid met liefst 141 procent gestegen. Dat is ruim meer dan de posten maatschappelijk zorg (+108 procent), bevolkingszaken (+88 procent) en bestuur (+78 procent).

Wetgeving

De gestegen uitgaven aan de veiligheid passen bij de veranderde wetgeving, zo laat een woordvoerster van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) weten.

''De rol van de gemeente op het gebied van veiligheid is de laatste jaren groter geworden. Gemeenten zijn actiever veiligheidsbeleid gaan voeren, in samenwerking met bedrijven en instanties.’’Dat is wettelijk bepaald en bevestigt de rol van de gemeenten nog maar eens, liet zij weten.

''Op grond daarvan zijn gemeenten verplicht een veiligheidsbeleid te hebben en daar relevante partners bij te betrekken.’’

Wmo

De gestegen uitgaven voor de maatschappelijke zorg zitten hem in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), zo betogen de onderzoekers die het rapport opstelden voor het ministerie. Hoe het precies komt dat er veel meer wordt uitgegeven aan bevolkingszaken en bestuur, kan de VNG ook niet verklaren.

Aan de andere kant zijn er ook uitgavenposten die juist zijn gekrompen. Zo daalde de hoeveelheid geld die in educatie werd gestoken, met 29 procent. De uitgaven aan algemene ondersteuning daalden met 13 procent en die aan volkshuisvesting en ruimtelijke ordening met 12 procent.